Parcours d'artistes

Artiestenparkoers

Woorden op alle tonen  

Watermaal-Bosvoorde

Bezemhoek

13 en 14 oktober 2018

Dit jaar zal de gemeente Watermaal-Bosvoorde « Woordenstad » zijn.

In dit kader worden talrijke culturele activiteiten aangeboden.

Sinds de maand december 2017 hebben een tiental bewoners van de Bezemhoek een equipe gevormd om een origineel artiestenparcours in te richten tijdens het weekend van 13 en 14 oktober 2018.

Deze equipe heeft gekozen om mee te gaan in de demarche van « Woordenstad » door als thema van het volgende Artiestenparcours “Woorden op alle tonen”te kiezen.

De artiesten worden uitgenodigd om een werk te creëren of te tonen dat geïnspireerd is op woorden. Deze woorden kunnen in het werk zelf figureren of naast het werk aangebracht worden (een kleine karton bijvoorbeeld). 

Het publiek zal ook de mogelijkheid hebben om zich uit te drukken door een post-it te kleven naast het werk.

Deze interactie creëert een mooie gelegenheid tot dialoog tussen de artiest en de bezoeker.

De artiesten mogen natuurlijk ook andere werken van hun keuze tentoonstellen.

Des mots sur tous les tons

Watermael-Boitsfort 


Coin du Balai


13 et 14 octobre 2018

Cette année, la commune de Watermael-Boitsfort sera "Ville des mots".

Dans ce cadre, de nombreuses actions culturelles seront proposées à ses habitants.

Depuis le mois de décembre 2017, une dizaine de citoyen(ne)s du Coin du Balai ont constitué une équipe en vue d'organiser un parcours d'artistes original durant le week-end des 13 et 14 octobre 2018.

Cette équipe a choisi de prolonger la démarche créatrice de "Ville des mots"  en proposant pour thème du prochain Balai des artistes: "Des mots sur tous les tons".

Les artistes sont invités à créer ou à présenter une œuvre inspirée de mots. Ces mots figureront dans l'œuvre elle-même ou à côté de celle-ci (sur un petit carton, par exemple).

Quant au public, il aura également la possibilité de s'exprimer, en collant un post-it à côté de cette œuvre.

Cette interaction créera une belle occasion de dialogue entre l'artiste et les visiteurs.

Les artistes pourront, bien entendu, exposer d'autres oeuvres de leur choix.

www.balaidesartistes.org

Words on Every Color

 

Watermael-Boitsfort/Watermaal-Bosvoorde

Coin du Balai/Bezemhoek

October 13-14, 2018

 

“Word City” is this year’s theme in Watermael-Boitsfort/Watermaal-Bosvoorde

 

 Many cultural activities are being created around this theme.

 

 Since  December 2017, a small group of Coin du Balai/Bezemhoek locals have created a team to organise a unique Artists’ Promenade, the weekend of October 13-14, 2018.

 

The team has chosen to follow the  “Word City”  initiative by proposing  “Words on Every Color” for the upcoming Artists’ Promenade.

Our hope is for writing and art to cross paths.

 

Artists are asked to create or present at least one piece inspired by or related to words.  The words themselves should be either in the artwork or beside it (on a card, for example).

 

Viewers will be able to express themselves, too, by writing on a post-it near the artwork.

 

We are looking forward to a wonderful occasion for dialogue between artists and visitors.

 

Artists are also welcome to exhibit works other than their “Words” piece.

Voici quelques photos du parcours de 2018.

Hier enkele foto's van het parcours van 2018.

Here some pictures from the promenade 2018