Prairie-verger Rouge-Gorge

home.jpg

Un Groupe d’habitants du Coin du Balai et le Bercail, qui fait partie de la Coopérative du Chant des cailles ont décidé de développer un partenariat et ont introduit une proposition de projet « coup de pouce » dans le cadre de la politique de Budget Participatif 2020 de la Commune de Watermael-Boitsfort. Il s’agit de participer à la gestion et à l’usage de la prairie-verger du Rouge Gorge d’une superficie de +/- 1 HA située dans le Coin du Balai en bordure du Chemin du Rouge-Gorge, à la lisière de la forêt de Soignes et appartenant à Bruxelles Environnement.

Een groep inwoners van de Bezemhoek en de schapenhouderij (Le Bercail), die deel uitmaakt van de Coöperatieve Chant des Cailles, hebben beslist een samenwerking uit te bouwen met het oog op het indienen van een « microproject » in het kader van het Gemeentelijk participatiebudget 2020. Het betreft een deelname aan het beheer en het gebruik van de weide-boomgaard met een oppervlakte van +/- 1 ha gelegen in de Bezemhoek in Watermaal-Bosvoorde, langs de Roodborstjeweg, aan de rand van het Zoniënwoud en eigendom van Leefmilieu Brussel (LM).