Histoire et philosophie

Geschiedenis en Filosofie

De Bezemhoek is een bijzondere wijk. Het is een soort dorp van Galliërs gebouwd aan de rand van het Zoniënwoud. De wijk is open naar dit woud door een groot aantal wegen die er naartoe leiden. De naam Bezemhoek komt van een oude concessie uit de 16e eeuw die toeliet aan de bewoners van deze wijk om takken af te snijden om er bezems van te maken.

Het is een wijk waar men binnenkomt om er te verblijven, een uur, een dag, een leven maar geen agglomeratie die men doorrijdt. Ten andere er is maar één enkele uitrit met de auto.

Het is een wijk die zich permanent heruitvindt. De bewoners nemen initiatieven van alle soort, soms voor een dag, soms met een opmerkelijke lange duurtijd. Deze bewoners richten zich steeds tot de wijk zoals tot een gemeenschap, een groep van mensen die buren zijn, die mekaar kennen en die zin hebben om samen dingen te doen. Het is een soort samenhuizen.

Le Coin du Balai est un quartier particulier. C'est une sorte de village de « gaulois » construit à l'orée de la forêt de Soignes. Il est ouvert sur cette forêt par un grand nombre de chemins qui y accèdent. Il tire son nom d'une ancienne concession datant du seizième siècle qui permettait aux habitants de ce quartier de cueillir des branches de genêts ou de bouleaux dans cette forêt pour fabriquer des balais.

C'est un quartier où on pénètre pour y vivre -une heure, un jour, une vie- pas une agglomération qu'on traverse. D'ailleurs, il n'y a qu'une seule sortie carrossable.

C'est un quartier qui s'invente en permanence. Des habitants prennent des initiatives en tous genres, parfois éphémères, parfois avec une longévité étonnante. Ces habitants s'adressent toujours au quartier comme à une communauté, un groupe de gens qui voisinent, se connaissent et ont envie de faire des choses ensemble. C’est une sorte d’habitat groupé !