top of page

Mobilité   Mobiliteit

PROJECT PAGE

Bent u het beu om...

* 's avonds een parkeerplaats te moeten zoeken?

* garage, verzekering en benzine te betalen?

* parkeermeters te betalen?

Heeft u nood aan...

* een gezinswagen voor een weekendje Oostende?

* een kleine auto voor een uitstapje naar Imagibraine?

* een bestelwagen (1) om boodschappen te doen bij Ikea?

* een auto vanaf het station van Luik (1)?

Cambio Bezemhoek (Heiligenborre)

* Twee bijna nieuwe auto’s bij u om de hoek vanaf 4€ per maand !

* Geen activeringskosten (35€) dankzij de sponsoring van een buur

* Als u bovendien ook uw huidige auto van de hand doet, krijgt u een gratis jaarabonnement, een fietspremie van €500 of een MIVB-abonnement en een zeer symbolisch geschenk van het buurtcomité!

Meer informatie? http://www.cambio.be
of het buurtcomité (mobiliteit): Jean-Marc Sparenberg, Terhulpsesteenweg 294, jmspar@ulb.ac.be, 0473/65 33 34

Cambio is een vzw. Starttarief voor wagens van categorie S: 2€/uur, 0,22€/km vanaf 101 km. 

Andere categorieën (M, L, XL) beschikbaar op andere stations

(1 ) Herrmann-Debroux, Luik...

 

Vous en avez assez ...

* de chercher une place de parking le soir ?

* de payer le garagiste, l’assurance, l’essence… ?

* de payer les parcmètres ?

Vous avez besoin…

* d’une voiture familiale pour un weekend à Ostende ?

* d’une petite voiture pour une sortie à Imagibraine ?

* d’une camionnette (1) pour des achats chez Ikea ?

* d’une voiture depuis la gare de Liège (1) ?

Cambio du Balai (Heiligenborre)

* Deux voitures quasi neuves à deux pas de chez vous à partir

de 4€ par mois1  !

* Frais d’activation (35€) offerts grâce au parrainage d’un voisin

* Si en plus vous rayez votre voiture actuelle, un an d’abonnement gratuit, une prime vélo de 500€

ou un abonnement STIB, et un cadeau hautement symbolique du comité de quartier !

Plus d’informations ? http://www.cambio.be

ou le comité de quartier (mobilité) : Jean-Marc Sparenberg,  Chaussée de la Hulpe 294, jmspar@ulb.ac.be, 0473/65 33 34

Cambio est une ASBL. Tarif start pour voiture de catégorie S : 2€/heure, 0,22€/km à

partir de 101 km. Autres catégories (M, L, XL) disponibles à d’autres stations

(1 ) Herrmann-Debroux, Liège...

Choisir un slogan pour une plaquette vélo

 

Notre objectif :

Promouvoir une réponse crédible  aux embouteillages et effets collatéraux, pour une mobilité douce à travers le vélo . Le moment est particulièrement bien choisi vu le chaos sur Bruxelles engendré par la fermeture des tunnels, le problème du RER,… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een slogan kiezen voor een fietsplaatje

Onze doelstelling:

Een geloofwaardig antwoord bieden op de files en hun neveneffecten, voor een zachte mobiliteit met de fiets. De chaos in Brussel door de sluiting van de tunnels, de problemen met het GEN, enz… maken dat we niet langer kunnen wachten.

comobil.png

Comobil cartons - Comobil kaarten

Comobil propose depuis 2009 aux habitants du Coin du balai un service de covoiturage gratuit, convivial et libre.
Sur base de cartons directionnels et d’un lieu d’embarquement, Comobil permet de rapprocher les piétons du réseau des transports publics et à certains conducteurs de ne pas utiliser leur voiture certains jours. Ce système spontané de covoiturage a été étudié et mis en place par Nicolas Poncelet (Co-fondateur) en collaboration avec un groupe actif d’habitants du quartier.

 

Sinds 2009 biedt Comobil een gratis, gezellige en open carpooldienst aan de bewoners van de Bezemhoek.

Op basis van richtingborden en een ophaalpunt brengt Comobil voetgangers dichter bij het openbaar vervoer en stelt het sommige chauffeurs in staat om op bepaalde dagen hun auto niet te gebruiken. Dit spontane carpoolsysteem werd bestudeerd en opgezet door Nicolas Poncelet (medeoprichter) in samenwerking met een actieve groep buurtbewoners.

bottom of page